Những người khác thường

□ Người nhiều năm không ngủ: Anh Crốt người Tây Ban Nha 27 tuổi. Từ năm 1987 trở về trước, có 14 năm liền không hề ngủ một phút nào mà vẫn không có biểu hiện mệt mỏi do mất ngủ. Các nhà y... Read More