Tiềm năng chất xám

Nơi phát triển TIỀM NĂNG CHẤT XÁM Trường đại học dược Hà Nội có tiền thân là khoa Dược của ■ Trường đại học y – dược được thành lập từ năm 1902 dưới thời Pháp thuộc có nhiệm... Read More

Báo Nước Mỹ ngày nay

Báo Nước Mỹ ngày nay cho biết rằng mục tiêu ưu tiên của chính quyền Clinton nhiệm kỳ hai bao gồm: Cân bằng ngân sách liên bang, tiếp tục cải cách ‘ giáo duc; thực hiện chương trình cải cách hệ... Read More

Tìm tới cái chết

Tôi thấy cần phải chết’từ lúc ngỏ lời / với Mai nhưng nàng nói đã có, người thương rồi. Thiếu nàng, tôi sống để làm gì vì vậy quyết đem cái chết để thể hiện tình yêu. Trước khi... Read More

Qua dốc ngàn chi P2

Thoáng trong óc tôi hỗn độn nhiều hình ảnh: làng Vòng, quê tôi với những mẻ côm xanh non, chiếc đòn gánh cong cong các bà các chị vẫn dùng đi bán côm, con đường làng lát gạch nghiêng có 2 dàng sòi... Read More